002_Palvelut_crop

Företagshälsovård

Aaltonen, Seppo
Överläkare, specialist i kirurgi och urologi, företagshälsovårdsläkare

Jaaniste, Dimitri
Företagshälsovårdsläkare, specialist i infektionssjukdomar, allmänläkare

Mikkilä, Kirsi
Företagshälsovårdsläkare, ML, specialist i lung- och allergisjukdomar, sjömansläkare

Seuri, Markku
Specialläkare inom företagshälsovård, docent i arbetsmedicin

Virta, Markku
Biträdande överläkare, företagshälsovårdsläkare, allmän läkare

Wiklund, Jan
Specialläkare inom företagshälsovård

 

Övriga specialiteter

Lundmark, Dick
Hörseltekniker

Takamaa, Hanna
Specialist inom socialbranschen

Allmän- och specialistläkare

Aaltonen, Seppo
Överläkare, specialist i kirurgi och urologi, företagshälsovårdsläkare

Asplund, Cay
Specialist i psykiatri och rättspsykiatri

Borgmästars, Niclas
Specialist i ortopedi (opererande ortoped)

Ehnström, Patrik
Specialist i urologi/kirurg

Hagman, Johanna
Medicine doktor, specialist inom dermatologi och venereologi

Häggblom, Jenny
Allmänläkare, specialiserande inom kirurgi

Jaaniste, Dimitri
Specialist i infektionssjukdomar, allmänläkare

Jussila, Risto
Specialist i inre medicin och kardiologi

Juusela, Risto
Specialist i gastroenterologisk kirurgi

Keiski, Anssi
Specialist i radiologi

Kirss, Ülle
Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar

Mikkilä, Kirsi
ML, Specialist i lung- och allergisjukdomar

Niemi, Osmo
Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar

Nuri, Zarpadshah
Specialist i inre medicin och kardiologi

Nyberg, Hillevi
Allmänläkare

Pintsaar, Kaarin
Specialist i ortopedi

Pöntinen, Juhani
Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar

Snickars, Börje
Konsulterande seniorläkare, specialist inom allmänmedicin

Tennisberg, Kai
Specialist i gynekologi

Tuohimäki, Carita
MD, specialist i rättspsykiatri och psykiatri

Virta, Markku
Biträdande överläkare, företagshälsovårdsläkare, allmänläkare

Maria Mella
Allmänläkare

Hanna Kujanpää
Allmänläkare

Terapeuter

Lintamo, Christina
Psykoterapeut, arbetshandledare

Stenberg, Jeanette
Sexualrådgivare, sjukskötare

Varhama, Lasse
Företagshälsovårdspsykolog, doktor i statsvetenskap, psykoterapeut

Rantala, Arja
Näringsterapeut

 

Fysioterapeuter

Stefanie Kvist, FysiMedi Oy
Ansvarig fysioterapeut

Hanna Rintala, FysiMedi Oy
Företagsfysioterapeut, cert. MDT

Tellervo Kotamäki, FysiMedi Oy
Företagsfysioterapeut, lymfta – och uroterapeut, cert. MDT

Frida Nyqvist, FysiMedi Oy
Fysioterapeut

Conny Nymark, FysiMedi Oy
Fysioterapeut

 

Dagkirurgi

Aaltonen, Seppo
Överläkare, specialist i kirurgi och urologi, företagshälsovårdsläkare

Borgmästars, Niclas
Specialist i ortopedi (opererande ortoped)

Ehnström, Patrik
Specialist i urologi/kirurg

Juusela, Risto
Specialist i gastroenterologi och kirurgi

Kirss, Ulle
Specialist inom öron-, näs- och halssjukdomar

Niemi, Ossi
Specialist inom öron-, näs- och halssjukdomar

Nyrhilä, Tuomas
Specialist i anestesiologi och intensivvård

Pöntinen, Juhani
Specialist inom öron-, näs- och halssjukdomar

Sallisalmi, Marko
Specialist i anestesiologi och intensivvård

Sarkkinen, Tomi
Specialist i anestesiologi och intensivvård

Smeds, Johan
Specialist i anestesiologi och intensivvård

Sorri, Tea
Ansvarig sköterska på dagkirurgiska avdelningen